MAKİNE ALIMINDA VERGİ AVANTAJINI KAÇIRMAYIN

2018 yılının bitmesine kısa bir süre kalmışken, özellikle makine yatırımını 2019 yılına erteleyen firmaların gözden kaçırdıkları bir takım düzenlemeler olduğunu düşünmekteyiz.

İşletmeler, 2018 yılının içinde bulunduğumuz bu son günlerinde verecekleri makine yatırım kararı ile avantajlı bir konuma gelebileceklerdir. Özellikle vergi planlaması açısından verecekleri bazı kararlar ile 2018 yılını finansal ve mali açıdan daha etkin ve verimli kapatabileceklerini düşündüğümüz birkaç hususa değinmek isteriz.

2018 yılında yapılan makine yatırımının avantajlarını Vergi Kanunları açısından incelediğimiz de; İşletmenize almayı düşündüğünüz demirbaş ve sabit kıymetleri yılsonuna kadar almanızda fayda bulunmaktadır. Yılsonuna kadar yapacağınız bu tür alımlar sonucunda işletmelerimizin aktifine aldığımız demirbaş ve sabit kıymetler üzerinden yıllık amortisman ayırmak suretiyle ödeyeceğimiz vergileri azaltabiliriz.

Hatta vergi kanunlarının seçimlik bir hak olarak müsaade ettiği sabit kıymetlere hızlandırılmış amortisman yöntemini uygularsak daha da avantajlı durum ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; Bir işletme, kullanmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 1.000.000 TL bedel ile bir makine almıştır. Amortisman süresi 10 yıl olan bu makine için her yıl %10 oranında eşit bir şekilde amortisman ayrılmaktadır. Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefleri açısından daha yalın bir anlatımla “ vergiye tabi kazançlarında, eşit düzeyde gider” olarak kayıt altına alınmaktadır.

Bu örneğimizden hareketle hesaplamamız şu şekilde olacaktır;

1.000.000 TL/10 Yıl = 100.000 TL tutarında işletmemizin kurum kazancından gider kalemi olarak kaydedebiliriz.  

Bu makine için ödediğimiz “faizler” için ise, makine alımının yapıldığı ilk hesap döneminde, maliyet hesaplarına intikal ederek amortisman yolu ile, takip eden ilk hesap dönemi ve sonrasında ise ihtiyari    (isteğe bağlı) olarak maliyet ya da gider olarak resmi defterlere kaydedilebilmektedir.

Görüldüğü üzere uygulama örneğimizde, Vergi Usul Kanununda yer alan normal amortisman yöntemi kullanılmış ve her yıl eşit düzeyde amortisman ayrılmıştır, yani kurum kazancından doğrudan gider olarak kayıt altına alınmıştır.

Uygulama örneğimizi Vergi Usul Kanunun seçimlik bir hak olarak sunduğu hızlandırılmış amortisman yöntemi ile değerlendirdiğimizde ise normal amortisman yöntemin iki katı yani  %10 Yıllık amortisman x 2 = %20 oranında amortisman ayırarak gider yazılabilmesine imkan tanımaktadır.  

Sonuç olarak kurum kazançlarımızdan 200.000 TL gibi bir tutarı tek seferde vergiye tabi kazancımızdan gider olarak hesaplarımıza intikal ettirebiliriz.

Not: Demirbaş ve sabit kıymet alımlarına ilişkin kullanılan kredi faizlerinin ilk aktife alındığı yıl için gider yazılmayıp maliyet hesaplarına alınması gerektiği unutulmamalıdır.İlginizi Çekebilir

Gençleri Endüstri 4.0'a hazırlıyor
İmalat Sanayi Tezmaksan ile Dijitalleşiyor
Makineye Rekor Talep