AÇIK RIZA BEYANI

Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimiz (TEZMAKSAN A.Ş. ) tarafından ,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ gereği internet sitesi üzerinden yayınlanan AYDINLATMA BEYANI’mızı okuyup anladıktan sonra, aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmuştur.Bu AÇIK RIZA Beyanı ile ,bilgilendirmeye dayanan ,özgür iradenizle, aşağıdaki kişisel verilerinizin, açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine aktarılmasına ve saklanmasına ilişkin onayınız istenmektedir.

KAPSAM :

Şirketimiz tarafından; web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanarak ziyaret eden ziyaretçilerimiz ,e-posta gönderimi yapılan Müşteri/Müşteri Adaylarımız , fuar ziyaretçilerimiz ,şirket merkezini ziyaret eden fiziki ziyaretçilerimize ait Kişisel Veriler, giriş çıkışlarının takibine yönelik fiziki güvenliğin sağlanması, internet ağını kullanarak internet hizmeti almak isteyen müşteri ve müşteri adaylarımızın sunulan hizmetlerin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak ve takip etmek , sosyal portallar üzerinden eğitim aldıklarını gösteren fotoğraf ve/veya video çekiminin paylaşılması ve dergi ve broşürlerinde bilgilendirici paylaşımlarda bulunulması amacı ile gerçekleşen fotoğraf ve/veya video çekimi yapılırken , şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla ,şirketimiz tarafından (TEZMAKSAN A.Ş.) ,elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla KVKK 5.maddesine uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Şirketimize ait internet sitelerine girerek şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin ,Sosyal medya hesaplarımızı ziyaret eden ,Fuar standımızı ziyaret eden müşteri yada potansiyel müşteri adaylarımızla, şirket merkezimizi veya tesislerimizi ziyaret etmek üzere gelen fiziksel ziyaretçilerimizin ,kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir. Bu kapsamda; e-posta yada sms yolu ile iletişimde bulunduğumuz müşteri/müşteri adaylarımız ,İnternet/web sitesi ziyaretçilerimiz, Sosyal Medya hesaplarına gelen ziyaretçilerimiz ,Fuar ziyaretçilerimiz ve Fiziki ziyaretçilerimiz gibi Kişi Gruplarına İlişkin Toplanan Kişisel Veriler;

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

 • » Ad Soyad, Adres, Doğum Tarihi, E-posta Adresi,Kurumsal E-Posta Adresi,Ip Adresi, Telefon(ev ve cep) numarası, iletişim bilgileri, vb.Fotoğraf,
 • » Fuar görüşmelerinde tutulan ve kişisel veri içeren notlar,çekilen fotoğraflar,alınan kartvizitlerle elde edilen ad soyad ,telefon,adres,email adres bilgileri,
 • » Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı,
 • » Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze görüşme yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,
 • » Güvenlik Kamerası izleme kayıtları (ses kaydı yok), sosyal organizasyonlarda, TEZMAKSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. sosyal medya hesaplarında ve basında kullanılan görsel ve işitsel veriler,
 • » Din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri,sağlık bilgileri, hobiler vb. kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler TEZMAKSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokümanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirme ve işleme tabi tutulmayacaktır.
 • Kimlik Verisi : Ad, Soyad ,Adres, kartvizit, Doğum Tarihi, vb.Fotoğraf
 • İletişim Verisi : E-posta adresi,kurumsal e-posta adresi telefon(İş ve cep) numarası,açık adres bilgisi,Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası.)
 • Çalışma Verisi : Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı
 • Görsel ve İşitsel Veriler : Merkez binası girişi,Firma içi kamera kayıtları,Fuar etkinlik kayıtları,Fuar Ziyaretçileri ile çekilen fotoğraflar,Tanıtım çekimleri ve röportajlar,Fuar görüşme kayıtlarındaki bilgiler.
 • İşlem Güvenliği Verisi : IP Adresi

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili vermiş olduğum Açık Rızam hakkında ayrıca TEZMAKSAN A.Ş. tarafından şahsen veya internet sitesinde de bulunan AYDINLATMA BEYANI ile bilgilendirildiğimi ,Haklarımı okuyup anladığımı beyan ederek,

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, yukarıda açıklanan ve benzer kişisel verilerimin, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, TEZMAKSAN A.Ş. tarafından işlenmesine, yukarıda açıklanan diğer amaçlarla, mevzuat gereği paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına ;

Bilgilendirmeye dayanan ,özgür irademle , AÇIK RIZA VERİYORUM.

NOT : Açık Rıza verdiğinizi belirtmek için web sitemizde başvuru formu altında yer alan “ Açık Rıza Beyanını okudum ve Açık Rıza Veriyorum” alanında bulunan kutucuğu işaretleyiniz.Aksi takdirde Açık Rıza vermemiş olursunuz, Açık Rıza Onayı verilmeyen başvurular web sitemizce kabul edilmemektedir.

Aydınlatma Beyanı için tıklayınız.