BROTHER SPEEDIO, IPM Motor Teknolojisi ile %66 daha az enerji harcıyor

Brother SPEEDIO serileri, kullanılan IPM motorlar sayesinde durduklarında açığa çıkan enerjiyi “Güç Rejenerasyonu” teknolojisiyle elektrik gücü olarak tekrar kullanırlar. Brother SPEEDIO serileri, 60 sn’lik bir işleme döngüsünde (örneğin kılavuz çekme) ortalama %66 daha düşük elektrik sarfiyatı yapar.

CNC tezgahlarda kullanılan standart motorlar, rotor iletkeni olarak bakır veya alüminyum plakalar / sargılar kullanırlar. Oysa IPM (Interior Permanent Magnet) motorlar, bakır veya alüminyum iletkenler yerine SABİT MIKNATISLAR kullanırlar. Bu sayede aşağıdaki grafiklerde de göreceğiniz gibi IPM motorlar, genel ve enerji tasarruflu motorlara oranla çok daha yüksek verimlilik sağlar ve düşük enerji kullanır.

IPM motorların tepkime süreleri mükemmeldir ve bu sayede işleme süreleri ciddi derecede kısalır. Bir parçanın çevrim süresi ne kadar düşük olursa verimlilik o kadar yüksek olur ve iş parçası başına düşen enerji tüketimi de aynı oranda düşerek parça başı maliyet aynı oranda azalır.

Bu tip makinelerdeki enerji sarfiyatı oranı genellikle aşağıdaki grafikte görüleceği şekildedir; ​SPEEDIO serisi makinelerimizdeki güç tüketimini daha iyi anlatabilmek için örnek vermek gerekirse #40 iş miline sahip bir işleme merkezi ile olan kıyaslamayı şu şekilde sunmak doğru olacaktır;

Yukarıdaki sunumda da görüleceği üzere, #30 iş miline sahip BROTHER SPEEDIO S1000X1 modeli, işleme merkezimiz benzer ölçülerdeki ama #40 iş miline sahip genel bir işleme merkezine oranla işleme zamanında %32, güç tüketimindeyse %74 daha düşük değerler yakalamaktadır ki ülkemizdeki enerji fiyatları düşünüldüğünde yıllık elektrik giderinde tek bir makinenin dahi sağlayacağı sarfiyat ekonomisi işletmelerimize daha yüksek oranda kar olarak yansımaktadır.

Türkiye’de yapmış olduğumuz birçok ölçümde BROTHER SPEEDIO serisi tezgahlar, muadili olan #30 iş mili normuna sahip makineler arasında en düşük enerji sarfiyatına sahip makineler olarak resmen onaylanmış ve Dünya Bankası’nın enerji verimliliği kapsamında bir dönem sağlamış olduğu özel kredilerden birçok müşterimiz faydalandırılmıştır. Brother SPEEDIO serisi tezgahların, yapılan ölçümlemelerde (farklı marka tezgahlarla tümüyle aynı şartlar kullanılarak) benzer nitelikteki rakip tezgahlara oranla %20 ila %40 arasında düşük enerji sarfiyatı oranına sahip olduğu belgelenmiştir.İlginizi Çekebilir

Gülgün Makina:
Brother S700X1 ile Bien Banyo’ya yapılan anahtar t...
BROTHER SPEEDIO Serisi İşleme Merkezlerinin Enerji...