Kişisel Verilerin Korunması amacıyla Aydınlatma Beyanını okudum.
E-posta ve SMS ile bilgilendirmeyi kabul ediyorum.

ÜRETİM DEĞİŞKENLERİNİ ÖLÇÜMLEME & KALİTELİ İŞ PARÇASI İMALATI

TAKIM ÖMRÜ YÖNETİMİ » CNC & ENDÜSTRİ4.0 İmalat sırasında ölçüm yapıldığında en büyük avantaj, ürün imalat ortamından alınmadan sorun tespit edildiği için, parça üzerinde yapılacak son işlemde revizyon uygulanabilmesidir. Özetle imalata olumlu yönde müdahale ile hurda miktarı azaltılabilmektedir. Bu işlem, parça tezgâhtan alınmadan yapıldığı için, yüksek maliyete sebep olan parçanın tekrardan tezgâha alınması ve ayarlanması işlemi de önlenmiş olur. Özellikle havacılık sanayinde çok büyük komplike parçaların, otomotiv sanayindeki büyük kalıp parçalarının tekrar tezgâha yerleştirilmesi için zaman, maliyet ve enerjiden önemli ölçüde tasarrufedilmiş olur.

İmalat için düzeltme değerlerinin tespit edilmesi ve bunların imalata uygulanması ile işlem sırasında ölçüm takım tezgâhı üzerinde olacağı için, tezgâhın kontrolüne gönderilen veriler ile anında bu düzeltmeleri yapmak mümkün. Ölçme işlemi ürünün işlendiği tezgâhta yapıldığı için, bunu işlemin farklı saflarında birkaç kez yaparak, üretim işlemine çok hassas müdahalelerde de bulunmak mümkün olur.
Üretim tezgâhının bir ölçüm tezgâhı gibi kullanılması mümkün olduğundan ayrı bir ölçme işlemi yapmak yerine, ürünün son ölçümünü de yapıp raporlamak mümkündür. Bu durum, özelikle taşınması ve nakliyesi çok zor olan büyük ve ağır parçalar için çok büyük avantaj sağlar.

Takım tezgâhının performansı, üretim sırasında, sıcaklık, titreşim vs. gibi dış etkenlerden dolayı değişmektedir. İşlem sırasında ölçüm ile takım tezgâhının performansını kontrol etmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapmak mümkündür. Maliyet hem de zaman açısından sorun olabilecek bu tür bir çalışmayı Kapasitematik ile tek bir tuşla tamamlamak ve takip etmek mümkün.