Kesici takım seçimi

Gerek torna gerek frezeleme operasyonlarında öncelikle kesilecek iş parçasının malzemesinin ne olduğunu tanımlamak işe başlamak için en doğru noktadır. Kesilecek malzeminin standartının bilinmesi bize o malzemeyi  işleyeceğimiz kesici takımın kalitesinin ve kullanacağımız kesme hızı değerinin ne olabileceği hakkında fikir verir. Basit bir yaklaşım ile kesme derinliği ap, ve ilerleme değeri fz , değeri iş 
parçasının şekline operasyonun kaba-orta kaba-finiş mi olacağına, seçilecek kesici takımın kenar yapısına bağlıdır. Kesme hızı değeri VC  değeri  ise tamamen kesici takımın kalitesine bağlıdır. Kalite tek başına takımın kaplamasının değil bunun yanında kullanılan karbür yapısınında tanımını verir. Buda o kalite için kullanılacak olan kesme hızının belirlenmesine yardımcı olur. Talaşlı imalatta pratik olarak kesme değerlerinin optimizasyonunu  ortalama değerlerde bir  VC  seçilerek, sırası ile  mümkün olan en yüksek ap ve daha sonra fz değeri seçilebilir. Maksimum ap ve fz seçilirken önce iş güvenliğine daha sonra tezgah gücü, iş paraçsı bağlama rijitliği, takımın yük taşıma kapasitesine ve bağlama boyu gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekir.  Bu yaklaşım size ekonomik bir metal kesme operasyonu için yeterli olabilir. Maksimum üretkenlik için ap ve fz değerlerini maksimum değerde kullanırken  bir imalatta VC değerinin olabiliecek en yüksek alınması üretkenliğinizi maksimum hale getirecektir.Tabi ki VC  değeri takım ömrünü en çok etkileyen kesme verisi olduğu için seçimi konusunda ilgili kesici takım tedarikçisinden bilgi alınması en uygun yoldur. Çok yüksek  VC değeri kesici takımın hızlı aşınmasına kimi zaman kısa sürede kırılmasına sebep olacaktır.  Daha ayrıntılı bilgiyi SECO TAKIM BOZULMALARI kitabından öğrenebilirsiniz.     Aşağaıdaki tabloda kesici takımın seçiminde izlenecek yol şematik olarak gösterilmişti.


 

Kesici takım seçiminde öncelikli olarak malzemenin tanımlanması gerekli olduğundan bahsetmiştik. Temelde eski bir yaklaşım olarak metal malzemelerin sertliğine veya tokluğuna göre kesici takım seçimi günümüzde artık tek başına yeterli  olmamaktadır. Özellikle havacılık, güç sistemleri, medikal, savunma sanayi ve hatta otomotiv segmentlerinde karşımıza sıkça çıkan super alaşımlar, duplex paslanmaz çelikler, Ti,tanyum alaşımları ... v.b  malzemelerde sertlik veya tokluk değerine bakarak kesici takım seçimi bizi doğru olmayan işleme yapmamıza sebep olabilir. Temelde uygun kalitenin ve uygun VC değeri kombinasyonu operasyon tipine göre ve hatta malzeme tipine göre hazırlanmış bir kesme kenar  goemetrisi ile birleştiği zaman efektif kesme operasyonuna ulaşmamız mümkün olabilir. İş parçası malzemesi sınıflandırmasında  son yıllarda Seco Tools olarak Sertliğin yanında ısıl iletkenlik (termal 
conductivity), gerinim sertleşmesi (strain hardening), Adhesivlik, abresivlikte malzeme sınıflandırmasında dolayısıyla kesici malzeme seçiminde dikkate alınan diğer malzeme özellikleridir. İş parçası malzemelerinin işlenebilirliği üzerine sınıflandırlmasında bu özellikleri içeren penta diyagram kullanılmaktadır.Sınıflandırmayı yaparken  kullandığımız referans malzeme ise 42CrMo4’dir. Aşağıda malzeme özelliklerini ve referans malzeminin işlenebilirlik konumunu gösteren penta diyagramını görebilirsiniz. 

 

Kesilecek iş parçası malzemesinin özellikleri 42CrMo4 referans malzemesinin 5 özelliği  %50 olarak kabul edilir ve seçilen malzemenin işlenebilirliği penta diyagramına yerleştirilir. Yüzdelik kısmı arttıkça malzemenin o özelliğinin arttığını düşünebiliriz. Bir sonraki penta diyagramda metal kesme endüstrisinde çok kullanılan bir kaç malzemenin penta diyagramını bulabilirsiniz. Penta diyagram hazrılanırken bir çok metal esaslı malzemenin işlenebilirliliği bu 5 özellik içn tek tek incelenmiş ve penta diyagramı hazırlanmıştır.  

 İlginizi Çekebilir


SMEC LCV-500 CNC Dikey İşleme Merkezi
Hayata Anlam Katmak İçin Gönüllü Olun
Takım Tezgahları Sektörüne Duyulan İhtiyaç Giderek...