BAKIM

PLANLI BAKIM İLE ÜNİVERSAL VE CNC TEZGÂHLARINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIYORUZ

Makinelerinizin yıllık bakım-onarım maliyet analizlerinin önceden belirlenebilmesi, ileride olabilecek arızaların zamanında tespiti, önlenmesi ve müdahalesi, duruş sayısının azaltılması, üretimi kapasitenizin arttırılması ve zaman maliyetlerinizin minimize edilebilmesi amacıyla bakım paketlerimizden faydalanabilirsiniz.

BAKIM SÖZLEŞMENİZ YOKSA MAKİNA KIRILMA SİGORTANIZ GEÇERLİ OLMAZ

Poliçe teminatınızın geçerli olabilmesi için, firmanızın, yetkili servisi ile poliçe vadesi içinde Periyodik olarak (en az 3 ayda bir) koruyucu bakım yapması; aşınan ve yıpranan parçaların yenilenmesi; harici bir etkenden kaynaklanmayan, normal çalışma sırasında vuku bulan mutad kusurların giderilmesi hususlarını kapsayan bakım sözleşmesi yapması gereklidir. Firmanızın BAKIM bilgi seviyesini ölçmek ve bilgilerinizi tazelemek için aşağıda yer alan Operatör Ara Bakım ve Kontrol Talimatları dökümanını inceleyebilir, makina kırılma sigortanızın geçerli olabilmesi için gerekli olan, Torna Tezgahı Bakım Listesi, İşleme Merkezi Bakım Listesi, Tel Erezyon Bakım Listesi başlıklı BAKIM ÇİZELGE dökümanlarını da indirerek parkurunuzda kullanabilir ya da inceleyebilirsiniz.

KESTİRİMCİ BAKIM İLE ANİ OLUŞAN ARIZALARIN ÖNÜNE GEÇİN

Kestirimci Bakım Nedir ?

Makine ve ekipmanlarının özel test ve ölçüm cihazları ile belli sürelerde kontrol altında tutularak tezgahlarda oluşabilecek arızaların önceden tespit edilmesi ve buna bağlı olarak üretim kaybı , işgücü kaybı ve enerji sarfiyatının azaltılmasını sağlamaktır.

Neden Kestirimci Bakım ?

Günümüzde üretim yapan firmaların başlıca giderleri hammadde, personel, enerji maliyeti ve makine yatırımları olarak sıralanabilir. Bunlar görünen direk giderlerdir ve aynı ülke ve bölge için bu giderler aynı seviyededir. Rekabet edebilmek adına seri üretim yapan firmalar bu maliyetleri aşağı çekebilmek adına çeşitli sistemler bünyelerinde kullanmaktadır. Yapılan araştırmalar üretime direk etkisi olmayan fakat maliyeti yükselten harcamaların başında olan etkenin bakım onarım maliyetleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kestirimci bakımla birlikte olası arızaları daha oluşum esnasında test ve analiz yöntemleri kullanarak, tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucu Kestirimci Bakım yapan firmalarda ;

  • Ani oluşan arızalarda %70-75 oranında azalma
  • Bakım onarım maliyetlerinde %25-30 oranında azalma
  • İşgücü ve üretim kaybında %35-45 oranında azalma
  • Verimsiz çalışan makinalardan dolayı kaynaklanan enerji kaybında % 40 oranında azalma
  • Bakım ve onarım için gerekli stok maliyetinin azaltılması
  • Üretim kapasitesinde %20-25 oranında artma tespit edilmiştir.
Kestirimci bakım tecrübeli ve eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır. Tezmaksan ailesi olarak makinalarınızın ömrünü uzatmak ve firmanızın karlılığını sağlamak için gerekli ekipman ve tecrübeli personelimiz ile kestirimci bakım taleplerinizi karşılamaya hazırız.

Döküman Listesi
Döküman Adı Format İndir
Torna Tezgahı Bakım Listesi PDF
İşleme Merkezi Bakım Listesi PDF
Tel Erezyon Tezgahları Bakım Listesi PDF
Operatör Ara Bakım & Kullanma Talimatları PDF
İmalat Sanayinde Verimliliğin Yükseltilmesi ve Maliyetlerin Düşürülmesi POWERPOINT

Tezmaksan Bakım Hizmeti Hakkında Neler Söylediler ?