Gelişimciliğin Belirleyicisi Makina İmalatı

Endüstriyel atılımlar yapamamış ülkeler, hem ekonomik hem de kültürel gelişmişlik açısından “Üçüncü Dünya Ülkesi” olarak adlandırılır. Zira gelişmişlik, makine teknolojilerinin üretimi ve dolayısıyla sanayileşmeyle özdeşleşmiştir. Machine Tool, sektörleri mercek altına alırken makine imalatının önemini de es geçmedi. 

Makina imalatının, ülkelerin girişimcilik düzeyindeki yeri

Ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan, sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içinde olduğu günümüzde, ister gelişmiş isterse de gelişmekte olsun, makine sektörü özel bir konuma sahiptir. Sanayileşmenin temel direği makine sektörüdür. Bu sebepledir ki, bir ülkenin istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi için güçlü bir makine sanayisine ihtiyacı vardır. Ekonomik kalkınma açısından çok önemli olan sektörün üretim ve istihdam büyüklükleri, sanayileşmenin temel göstergeleri arasında yer almaktadır. Türkiye makine sanayisi 90’lı yılların başından 2000’li yıllara yıllık yaklaşık %20 ve 2009 yılından bugüne %30 oranında istikrarlı olarak büyümüştür.  ​

 

                                   KAYNAK Tablo 8 - Ana Sektörlere Göre Dağılım Tablosu (01.07.2012 – 30.06.2015)

2023 HEDEFLERİ 

Hükümet politikaları ve kalkınma planları kapsamında yapılan öngörülere bakıldığında, 2023 yılında makine ve aksamları sektörü ihracatının 100 milyar dolar olarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla, dünya pazarında %2,3’lük bir pay sahibi olunması da amaçlanmakta olup, yıllık ortalama artış oranının %17,8 ve Türkiye ihracatı içerisindeki payının ise, %18,34 olması planlanmıştır. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı arttırmak için, imalat sanayisinde dönüşümü gerçekleştirerek, yüksek katma değerli yapıya geçmek ve ileri teknoloji sektörlerinin payını arttırmak temel amaçtır​

İmalat sanayisinde gelişmeler ve hedefler

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri TÜİK’e aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri 10. Kalkınma Planı tahminleridir. ​

 

 İlginizi Çekebilir


Yüksek Faiz Yatırımları Frenli...

Tezmaksan Online