MAKİNA SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM VE OPERATÖR ÜCRET SEVİYELERİ

Makina Sanayi İstihdamı

2018 yılında yaşanan üretim artışı ve kamunun sağladığı teşvikler ile makina sanayinde istihdam genişleme eğiliminde olmuş ve toplam imalat sanayi istihdamı içindeki payı da yükselmiştir.

makina sanayinde 2011 yılı itibariyle istihdam 153.878 kişidir. makina sanayinde istihdam izleyen yıllarda kademeli ve düzenli olarak artmış ve 2017 yılında 215.382 olarak gerçekleşmiştir. makina sanayinde istihdam artışı 2018 yılında da sürmüş ve yüzde 2,33 genişlemiştir.

Böylece makina sanayinde istihdam 2018 yılı sonu itibariyle 220.409 olmuştur. makina sanayi istihdamının toplam imalat sanayi istihdamı içindeki payı da 2017 yılında yüzde 5,91 iken 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 6,04’e yükselmiştir. 2018 yılında makina üretiminde görülen artış ve sağlanan teşvikler istihdam artışını desteklemiştir.

Tablo: Makina Sanayi İstihdamı, Kaynak Türkiye İstatistik Kurumu

Bununla beraber Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan, "OECD İstihdam Görünümü 2018" başlıklı yeni rapor, Türkiye'nin de aralarında olduğu OECD ülkelerinde ekonomik büyümenin toparlandığını ve bazı ülkelerde işsizliğin düşük seviyelere gerilediğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, rapora göre ücretler açısından bir durgunluk söz konusu. OECD raporunda, ülkelerin bu döngüyü kıramaması halinde ekonomik toparlanmaya ilişkin inancın azalabileceği ve işgücü piyasasındaki eşitsizliğin genişleyebileceği yönündeki endişe dikkat çekmektedir.

İstihdam % 61.7'ye çıktı

OECD İstihdam Görünümü 2018 Raporu, OECD bölgesinde 15-74 yaş grubundaki kişiler için istihdam oranının 2018 yılı sonu itibarıyla yüzde 61.7'ye ulaştığını göstermektedir. Buna göre, 2008 ekonomik krizi öncesine kıyasla ilk kez daha yüksek düzeyde istihdam yaratılmış durumdadır. Bugün kriz öncesi döneme göre çok daha fazla sayıda iş sahibi olan insan söz konusu olurken, raporda, OECD ülkelerinde ortalama istihdam 2019 yılının dördüncü çeyreğinde de yüzde 62.5'e ulaşması öngörmektedir.

Ücret Seviyesi

Raporda üzerinde önemle durulan hususlardan biri de ücret seviyelerindeki artışta görülen durgunluk olup bu anlamda, ücret artışları küresel ekonomik kriz öncesi döneme göre oldukça durgun seyrettiği belirlenmiştir. 2017 yılı sonunda nominal, yani parasal ücret artışının, on yıl öncesi ile kıyaslandığında sadece yarısı düzeyinde kaldığı görülürken, daha da endişe verici olan husus ise yaşanan ücret durgunluğunun en üst ücret grubunda yer alan çalışanlara kıyasla düşük ücretli çalışanları daha fazla etkiliyor olmasıdır. Son yıllarda ücret geliri elde edenler arasında en yüksek yüzde 1'lik grubun emek gelirlerinin, ortalama ücret düzeyinde çalışanlarınkine göre çok daha hızlı arttığı bir eğilim söz konusu olmaktadır.

Tuik ve OECD verileri dışında Sektörümüze ışık tutan Sektör Öncülerinden “Tezmaksan Akademi” verilerine de ayrıca dikkat çekmek gerekirse;

Tezmaksan Akademi uygun iş gücünü, işverenle tam zamanında bir araya getirmeye ve böylece faaliyet gösterdiği sektörlerde istihdam kalitesini yükseltmeye çabalamaktadır. Tezmaksan Akademi, sağladığı hizmetler aracılığıyla eğitim ve sosyal sorumluluk konusunda giderek daha profesyonel bir yaklaşım benimserken, Operatör ihtiyacını karşılayabilmek adına yapmış olduğu ÜCRETSİZ “İşe Yerleştirme Danışmanlığı” vasıtasıyla  topladığı verilere göre Branş ve Maaş İstatistikleri sunmaya başlamıştır.

Buna göre bölgesel olarak operatör olarak çalışmakta olan kişilerin almış olduğu maaşlar; deneyimli ve deneyimsiz olmalarına göre farklılık gösterirken İstanbul ili diğer illere göre maaş oranı en yüksek il olarak görülmüştür.

Sektörel bazda talep edilen çalışan statüsü; ağırlıklı olarak Torna, İşleme Merkezi ve Talaşlı İmalat Operatörü olmakla birlikte eğitim durumunda işverenlerin tercihi ağırlıklı olarak Meslek Lisesinden yana olmaktadır.

İnsan Kaynakları olarak iş arayışı olan ve/veya hali hazırda çalışan kişilere önerimiz; kendinizi geliştirebilmek ve mesleğinizde iyi bir yere gelebilmek için sektörel olarak düzenlenen eğitimlere daha fazla önem vererek katılım sağlamanız, eğitimleri takip etmeniz ve işverenlerinizden eğitim talebinde bulunmanız; sizin işinizde profesyonelleşmenize katkıda bulunurken, Mesleki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip edebilmek için mesleki dernek ve/veya vakıflara üye olmanız sizi mesleğinizde bir adım ileri taşıyacaktır.İlginizi Çekebilir


CNC Operatörünün El Kitabı, “İKİNCİ BASKI”ya Gidiy...
Mitsubishi MV2400R CNC Tel Erezyon Tezgahı
Bu makineler İstiklal Marşı'nı söylüyor